Krossgrus av god kvalitet Transport i Korsholm och Vasa

Grustransporter i Korsholm och Vasa


Företagaren Christian Hjorth förmedlar och transporterar krossgrus av god kvalitet i huvudsak inom Korsholm och Vasa: CE-märkt krossgrus i olika dimensioner, natursten, finsand, dräneringssand, rödgrus eller stora prydnadsstenar. Till exempel. Även transport av matjord vid behov.

Ring, förklara ert ändamål, fråga pris och Christian vet vad ni behöver för material och vad det kostar.
Priserna är konkurrenskraftiga, leveranserna snabba och ingen krossgrusbeställning är för liten eller för stor.

Yrkesskicklighet och lokalkännedom, speciellt i den vidsträckta skärgården, gör Christian Hjorth till en omtyckt och pålitlig leverantör.
Han levererar på överenskommen tidpunkt och han gör det bra.
”Man behöver inte sladda vägen själv efteråt”, uppger hans kunder.